Foto 2017

Hubungi Kami

Sekretariat Tahun Pengkomersialan Malaysia

Bahagian Pemindahan Teknologi dan Pengkomersialan R & D

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

Aras 2, Blok C4, Kompleks C

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62662 WP Putrajaya

Emel: sekretariatmcy@mosti.gov.my

Tel: 03-8885 8353/8537/8541/8539

Faks : 03-8889 2996

Pautan Pantas

Jumlah Pelawat