mcy-logo5
474
PRODUK / TEKNOLOGI / PERKHIDMATAN
RM540 J
NILAI PENGKOMERSIALAN
50
PRODUK / TEKNOLOGI / PERKHIDMATAN MENEMBUSI PASARAN ANTARABANGSA

SELAMAT DATANG KE PORTAL RASMI
TAHUN PENGKOMERSIALAN MALAYSIA (MCY)

MCY ialah platform untuk membantu penyelidik, inovator dan usahawan untuk mempercepatkan pengkomersialan dan memasarkan produk/teknologi/perkhidmatan mereka yang dibiayai oleh Kerajaan ke pasaran tempatan dan antarabangsa

ACARA AKAN DATANG